Fon: +49 163 3846061
E-Mail: s.kamali@gmx.de

 

همكاری با گروه دستان

شقایق کمالی در سال 1993 برای نخستین بار با یک گروه سازهای سنتی به نام دستان به روی صحنه رفت و با همکاری این گروه درطول 40 روز 20 کنسرت در کشورهای مختلف اروپایی اجرا کرد. رپرتواراین برنامه که بیشتر از تصانیف  محلی خراسانی تنظیم حمید متبسم بود مورد استقبال گستردۀ هموطنان ایرانی درخارج از کشور قرار گرفت.  حاصل کار شقایق کمالی با گروه دستان از رادیوهای متعددی مانند رادیو دویچه وله ، رادیو وی دی آر و رادیو کپنهاگ .... بطور مستقیم یا غیر مستقیم پخش شد و علاوه بر آن برخی ازاین 20 اجرا نیز به وسیله خود گروه دستان ضبط گردید؛ اما ضبط‌های اين كنسرت‌ها با وجود ارزش هنری و تاريخی كه دارد از طرف گروه دستان تاکنون منتشر نشده است. قسمتی از اجرای کنسرت شهر کلن در آلمان را درآدرس زیر مشاهده کنید:

http://www.youtube.com/watch?v=v_Msljq-Gz8